Familia
Bitartekaritza

Familia-bitartekaritzak familia kideen arteko gatazkak modu baketsuan konpontzea ahalbidetzen du. Elkarrizketaren eta negoziazioaren bidez, guztien mesederako izango diren akordioak lortzea du helburu nagusi. Lege-prozesuen alternatiba eraginkorra da, eta familia-harremanak babesten ditu. Bitartekaritzak komunikazioa eta elkar ulertzea sustatzen ditu, eta etorkizuneko gatazkak modu konstruktiboan konpontzeko tresnak eskaintzen ditu.

Adostasunezko
Dibortzioak

Adostasunezko dibortzioek ezkontza bati amaiera emateko adiskidetasunezko eta elkarlaneko bide bat eskaintzen dute. Bi alderdiek modu baketsuan adosten dituzte dibortzioaren baldintzak, eta gatazka luzeak saihesten dira. Horrek erraztu egiten du legezko gaiak azkar ebaztea eta alderdi guztien eragin emozionala txikitzen ahalegintzen da, bereziki seme-alabarik badago.

Adostasunik Gabeko
Dibortzioak

Adostasunik gabeko dibortzio batean, ezkontideek ez dute adiskidetasunezko akordiorik lortzen, eta, horregatik, alderdiek auzitara jo ohi dute ondasunen banaketa, seme-alaben zaintza eta mantenu-pentsioaren ordainketa ebazteko. Prozesua luzea, garestia eta emozionalki nekagarria izan daiteke, auzitara jotzea eta abokatuen esku-hartzea dakarrelako.

Ezkontza-Banaketak

Ezkontza-banaketak bikote ezkondu baten haustura legal eta emozionala dakar. Bananduta bizitzea, ondasunen banaketa egitea eta seme-alaben zaintzari eta legezko beste elementu batzuei buruzko erabakiak hartzea eskatzen du. Prozesu zaila da, eta mingarria izan daiteke, familia-dinamikaren aldaketak eta bi ezkontideentzako bizitza-etapa berri baten hasiera ekar ditzake.

Ondasunen
Likidazioa

Ondasunen likidazioa pertsona edo erakunde baten aktiboak baliozkotzeko eta banatzeko prozesua da. Betebehar finantzarioak edo legezkoak betetzeko egiten da, hala nola, zorrak ordaintzeko edo sozietate baten likidazioa egiteko. Ondasunak saldu egiten dira eta diru-sarrerak dauden betebeharrak estaltzeko erabiltzen dira. Prozedura konplexua da, eta aktiboen ebaluazio zehatza eta dagokion legea aplikatzea eskatzen du.

Familia
Kontziliazioa

Familia-zuzenbideko kontziliazioaren helburua erantzukizunak orekatzea eta kide guztien ongizatea bermatzea da. Akordio justu eta malguak sustatzen ditu hazkuntza, lan eta bizitza pertsonaleko beharrak asetzeko, eta, horrela, familia-harreman osasungarriak sortzeko.

Mantenu-Pentsioak

Mantenu-pentsioak guraso batek bere seme-alaben oinarrizko premiak asetzeko eman behar dituen ordainketa erregularrak dira. Pentsio horien arabera, haurrek elikadura, hezkuntza eta arreta mediko egokia izango dute. Pentsioaren zenbatekoa gurasoaren diru-sarrerak eta haurraren beharrak kontuan hartuta zehazten da. Hori ez betetzeak ondorio legalak izan ditzake, adingabeen ongizatea babestu nahi baita.

Hitzarmen
Arautzaileak

Familia-zuzenbideko hitzarmen arauemailea dibortzio- edo banantze-prozesu batean parte hartzen duten alderdien arteko akordioa da. Seme-alabak zaintzeko arauak eta baldintzak, bisita-erregimena, elikadura-pentsioa eta beste alderdi garrantzitsu batzuk ezartzen ditu. Funtsezkoa da familia-gaien konponbide baketsua eta bidezkoa bermatzeko.

Bilbo

Barroeta Aldamar,
4-3 (31. Departamentua).
48001 Bilbo (Bizkaia)
637 174 150

Vitoria-Gasteiz

Antillak Pasealekua,
2-1 (2. Bulegoa).
01012 Vitoria-Gasteiz (Araba)
688 771 875

Aholkularitza eta
Kontsultak